ನೀವು 'ಹುಡುಗಿಯರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗರು ಮಾಡಬಹುದು' ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ 'ನಾನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇನೆ' ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.Last modified: Wednesday, 12 January 2022, 2:39 PM