ನೀವು 'ನನಗೊಂದು ಮನೆಯಿದೆಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ 'ಕೆಂಪು ಲಾರಿ ಹಳದಿ ಲಾರಿ' ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.Last modified: Friday, 14 January 2022, 1:26 PM