ವಿಡಿಯೋವನ್ನು  ನೋಡಿ...!
 ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ

ನೀನು  ಒಂದು ದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನ ಬಳಿಗೆ  ಹೋಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ ?

ಏಕೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಇಲ್ಲ?


   

Last modified: Friday, 22 July 2022, 5:26 PM