ನೀವು 'ಮೋಡಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳು' ಕೋರ್ಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದೀರಿ.

ನಿಮಗೆ ಆನಂದವಾಯಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಮುಂದಿನ ಕೋರ್ಸ್ 'ಗೀಜಗಗಳು ಮತ್ತು ಮಿಂಚುಹುಳುಗಳು' ಗೆ ಹೋಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.


Last modified: Friday, 14 January 2022, 5:34 PM